ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι “Όροι Χρήσης” που διέπουν τον ιστότοπο psiloreitis.net αναφέρονται στην παρούσα σελίδα και αφορούν την χρήση του www.psiloreitis.net και τις σχετικές εφαρμογές και επιφάνειες για φορητές συσκευές και Facebook, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται συλλογικά ως “ιστοσελίδα”. Με την πρόσβαση, την περιήγηση ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας συμφωνείτε με την “Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” και όλες τις άλλες οδηγίες ή πολιτικές που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα με τίτλο «Όροι Χρήσης». Παρακαλούμε διαβάστε τους “Όρους Χρήσης” πολύ προσεκτικά καθώς η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή τους. Παρακαλείστε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και να μην πραγματοποιείτε αγορές εάν δεν επιθυμείτε ή αδυνατείτε να δεσμευτείτε από τους “Όρους Χρήσης”.

 

Ορισμοί

Ως «Χρήστης» αποκαλείται οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση, αναζητά, ανιχνεύει, αλληλεπιδρά, δημιουργεί λογαριασμό, αγοράζει προϊόντα, διαμοιράζει ή με οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα. Οι όροι «εσείς», «εσάς», «σας» και “χρήστης” αναφέρονται σε εσάς, ως χρήστη ή επισκέπτη της ιστοσελίδας. Οι όροι «εμείς», «εμάς», “μας» και «Ψηλορείτης» αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.psiloreitis.net , ιδιοκτησία της εταιρίας Γιώργος Δασκαλάκης – Σκούρβουλα Δήμου Φαιστού – Αποθήκη: Βώροι Δήμου Φαιστού. 

Ως «Περιεχόμενο του Ψηλορείτης» αναφέρεται το περιεχόμενο που δημιουργείται από εμάς και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα.

 Ως «Περιεχόμενο Τρίτων» αναφέρεται το περιεχόμενο που διατίθεται στην ιστοσελίδα από μέρη εκτός από την εταιρία Ψηλορείτης ή τους χρήστες αυτής. Φορείς παροχής τέτοιων δεδομένων είναι και το Facebook μεταξύ άλλων.

 

Νομοθεσία

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα διέπονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον Ν. 2251/1994 (http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/N_2251_1994_final_3587_2007.pdf) περί προστασίας καταναλωτών καθώς και τον Ν. 2472/1997 (http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,19052&_dad=portal&_schema=PORTAL) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

Καταλληλότητα

Για να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να μην τελείτε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Αν είστε κάτοικος της Ελλάδας έχετε την υποχρέωση να τηρείτε τους “Όρους Χρήσης” όπως αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα από άλλη χώρα πρέπει να ανατρέξετε στην νομοθεσία και τους νόμους της χώρα σας και τους “Όρους Χρήσης” που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για λογαριασμό κάποιας επιχείρησης, φορέα ή οργανισμού θα πρέπει να είστε ο ίδιος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης, φορέα ή οργανισμού ώστε να μπορείτε να δεσμευτείτε στους “Όρους Χρήσης”.

 

Αποδοχή παραγγελίας

Η παραγγελία προϊόντων από την εταιρία Ψηλορείτης θεωρείται επιτυχημένη μόλις λάβετε το αυτοματοποιημένο email επιβεβαίωσης με τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος όπως το ονοματεπώνυμό που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία, την διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, τα ονόματα και τις περιγραφές των προϊόντων, την τιμή τους και τον τρόπο χρέωσης, τον Φ.Π.Α., τα έξοδα μεταφοράς, την ημερομηνία, την ώρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας καθώς και τις πληροφορίες επικοινωνίας, συνοδευόμενα από τα στοιχεία της εταιρίας. Η απλή προσθήκη προϊόντων στο καλάθι αγορών ή η αποτυχημένη πληρωμή μέσω τράπεζας δεν συνεπάγονται στην κατάρτιση σύμβασης μεταξύ του εσάς και της εταιρίας Ψηλορείτης όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 του Ν.2251/1994. Μια αγορά θεωρείται επιβεβαιωμένη μόλις αποσταλεί το αυτοματοποιημένο email επιβεβαίωσης. Φροντίστε να συμπεριλάβετε το email info@psiloreitis.net στην λίστα των επαφών σας ώστε να μην οδηγούνται τα μηνύματα αυτά στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία Ψηλορείτης δεν εγγυάται τη συνεχή διάθεση όλων των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών όσον αφορά τη μη διαθεσιμότητά τους είτε αυτή είναι προσωρινή είτε οριστική. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την παράδοση των προϊόντων από την συνεργαζόμενη εταιρία μεταφορών αλλά δεσμεύεται να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκαιρη και επιτυχημένη επίλυση των προβλημάτων. Η εταιρία Ψηλορείτης δεν φέρει ευθύνη για τα όποια προβλήματα προκύψουν σε εσάς ή σε τρίτους από την καθυστερημένη παράδοση των προϊόντων. Τέλος, η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για όποια προβλήματα, τεχνικά και μη, προκύψουν κατά την διάρκεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα από χρήστες και αφορούν τη λειτουργία ή/και τη συμβατότητα του εξοπλισμού του χρήστη με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα.

  

Ασφάλεια

Είναι δική σας υποχρέωση να διατηρείτε μυστικά τα στοιχεία πρόσβασης στον λογαριασμό σας στην εταιρία Ψηλορείτης. Τα στοιχεία αυτά είναι η διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα καθώς και ο μυστικός κωδικός πρόσβασης σε αυτή. Εσείς και μόνον εσείς είστε υπόλογοι για τις πράξεις που γίνονται μέσω του λογαριασμού σας.


Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

O σχεδιασμός και τα γραφικά της ιστοσελίδας, τα κείμενα, και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της εταιρίας Ψηλορείτης και έχουν Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο αυτό πέραν από τους τρόπους και ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζει η εταιρία.

 

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και παύση λειτουργίας

Οι “Όροι Χρήσης” μπορεί να τροποποιηθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Όταν γίνονται αλλαγές, θα σας ενημερώσουμε διαθέτοντας την αναθεωρημένη έκδοση του παρόντος στην ιστοσελίδα που θα αναφέρει στο πάνω μέρος της την ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης. Ως χρήστης της ιστοσελίδας θα πρέπει να επανεξετάζετε τους “Όρους Χρήσης” της υπηρεσίας σε τακτική βάση καθώς αναθεωρημένες εκδόσεις θα είναι δεσμευτικές προς εσάς. Συνεχίζοντας τη χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση των οποιονδήποτε τροποποιήσεων των “Όρων Χρήσης” δείχνει την αποδοχή αυτών των τροποποιήσεων από εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να σταματήσουμε την υπηρεσία της εταιρίας προσωρινά ή μόνιμα χωρίς καμία προειδοποίηση προς τους χρήστες, σε αυτήν την περίπτωση όλες οι επιβεβαιωμένες συναλλαγές θα διεκπεραιωθούν κανονικά.

Ακυρώσεις και επιστροφές

Αν θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας τότε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο τηλ. +30.2892091200, (η χρέωση διαφέρει αναλόγως τον πάροχο τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιείτε) και θα σας ενημερώσουμε για τις απαιτούμενες ενέργειες, όπως η σύνταξη ενός email με το αίτημα επιστροφής των προϊόντων.

 Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά σας όπως προβλέπει το άρθρο 4 του Ν.2251/1994 και μπορείτε να επιστρέψετε μια παραγγελία μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παράδοσή της, εφόσον δεν έχετε ανοίξει τις συσκευασίες των προϊόντων και έχετε φυλάξει την απόδειξη παράδοσης.

 Για την επιστροφή της παραγγελίας χρεώνεστε τα όποια έξοδα επιστροφής υπάρχουν. Θα βρείτε την διεύθυνσή μας στο έγγραφο που συνόδευε την παραγγελία σας. Θα σας ενημερώσουμε μέσω email για την ορθή παραλαβή των προϊόντων και θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών.

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την εταιρία ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την εταιρία αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρία τρόπος επιστροφής.

Τρόποι πληρωμής

Υπάρχουν τρεις διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής:

 1) Αντικαταβολή: Η πληρωμή γίνεται αποκλειστικά μετρητοίς κατά την παράδοση των προϊόντων στον οδηγό της μεταφορικής εταιρίας που συνεργάζεται η εταιρία Ψηλορείτης. Πέραν των όποιον εξόδων υπάρχουν (αν υπάρχουν) για τα μεταφορικά θα χρεωθείτε και τα έξοδα αντικαταβολής με κόστος 2€. Σε περίπτωση που η παράδοση πραγματοποιηθεί το Σάββατο το κόστος είναι 2,03€, αν υπάρχει χρονική δέσμευση το κόστος είναι 3,01€ ενώ σε περίπτωση αγοράς το κόστος είναι 5€.

 2) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Είναι απαραίτητη η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης πριν ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής των προϊόντων.

 3) Online πληρωμή: Η πληρωμή γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας Πειραιώς ή της τράπεζας Alphabank. Και οι δύο τράπεζες είναι υπεύθυνες και εγγυώνται την ασφάλεια της συναλλαγής σας. Η πληρωμή μέσω τράπεζας Πειραιώς ή Alphabank ισχύει για όλες τις κάρτες και δεν έχει κανένα έξτρα κόστος για συναλλαγές μεταξύ τραπεζών προς τον πελάτη.

Τρόποι αποστολής

Με Cοurier

Η εταρία Ψηλορείτης συνεργάζεται με τη μεταφορική εταιρία Speedex.
http://www.speedex.gr/
 

Τα προϊόντα θα σας παραδίδονται εντός 2-3 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας, κακοκαιρία και άλλοι απρόβλεπτοι παράγοντες ενδέχεται να επιφέρουν καθυστέρηση στον χρόνο παράδοσης της παραγγελίας σας.
• Για μεταφορά εντός της πόλης με βάρος έως 5 κιλά το κόστος είναι 2,5€,  ενώ υπέρβαρο για κάθε επιπλέον 1 κιλό το κόστος είναι 0,5€.
• Για μεταφορά προς χερσαία περιοχή με βάρος έως 5 κιλά το κόστος είναι 3,75€, ενώ υπέρβαρο για κάθε επιπλέον 1 κιλό το κόστος είναι 0,8€.
• Για μεταφορά προς νησιώτικη περιοχή με βάρος έως 5 κιλά το κόστος είναι 3,75€, ενώ υπέρβαρο για κάθε επιπλέον 1 κιλό το κόστος είναι 0,8€.
• Για μεταφορά εντός της Κρήτης με βάρος έως 5 κιλά το κόστος είναι 3,75€, ενώ υπέρβαρο για κάθε επιπλέον 1 κιλό το κόστος είναι 0,8€.

 

Με μεταφορική εταιρία

Επίσης η εταιρία Ψηλορείτης συνεργάζεται με τη μεταφορική Καλλιονάκης Κωνσταντίνος, Φλωρίνης 19, Μοσχάτο Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2130383302 και email k.kallionakis@gmail.com

Η μεταφορά των προϊόντων από την εταιρία Ψηλορείτης στο πρακτορείο της μεταφορικής στην Αθήνα  ανέρχεται στο κόστος των 1,5. Για παράδοση κατ’οίκον ή σε άλλη περιοχή εκτός του πρακτορείου θα πρέπει να επικοινωνήσετε  με τη μεταφορική και ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με το κόστος παράδοσης. 

Δωρεάν Μεταφορικά
Όσο αφορά τη χρέωση εντός πόλης για την πόλη του Ηρακλείου ( συμπεριλαμβάνεται το Γάζι, η Αλικαρνασσός και οι Αρχάνες)  και την πόλη του Ρεθύμνου υπάρχουν πωλητές που κάνουν καθημερινά διανομές, με δωρεάν μεταφορικά. Οι διαθέσιμοι πωλητές είναι ο Μανώλης Κυριακάκης 6988243372 και η Αντωνία Καινουργιάκη 6944388746.

Τεχνική υποστήριξη

Για οποιεσδήποτε απορίες μπορεί να έχετε ή προβλήματα που αντιμετωπίζετε και αφορούν την χρήση της ιστοσελίδας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@psiloreitis.net ή τηλεφωνικά στο 28920 91200.