ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια υποβολής των παραγγελιών σας στη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ.

 Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα χωρίς να παρέχεται κανένα προσωπικό στοιχείο στην εταιρία Ψηλορείτης. Για να πραγματοποιήσετε όμως συναλλαγές θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη και να μας παραχωρήσετε κάποια προσωπικά σας στοιχεία όπως προβλέπεται από τον νόμο 2472/1997. Αυτά τα στοιχεία είναι μια ενεργή διεύθυνση email, το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, και μια διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ορθή παράδοση της παραγγελίας σας και την ενημέρωσή σας για νέα και ανακοινώσεις της εταιρίας. 

Η εταιρία Ψηλορείτης δεσμεύεται πως δεν θα παραχωρήσει, πωλήσει ή μεταβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε υπηρεσίες τρίτων. Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχετε εσείς και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρίας μας, πρόσβαση στον μυστικό κωδικό χρήστη έχετε μόνον εσείς και κανείς άλλος. Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρίας Ψηλορείτης – και μόνο αυτό – ενδέχεται να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες για λόγους που αφορούν την επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια χρήσης από την εταιρία. 

 Χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνολογίες προστασίας προσωπικών δεδομένων, όλα τα στοιχεία που μας παραχωρείτε είναι κρυφά και φυλάσσονται χρησιμοποιώντας όλες τις προηγμένες μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.

 Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας της εταιρίας Ψηλορείτης υπόκειται, στους όρους του παρόντος εγγράφου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου Ν. 2472/1997, για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου στις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ καθώς και την οδηγία (ΕΕ) 2016/679 General Data Policy Regulation. Το παρόν έγγραφο διατυπώνεται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Παγκόσμιου Ιστού όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία Ψηλορείτης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών, μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της εταιρίας.

Για τροποποίηση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή για οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία και την καταχώρηση αυτών παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@psiloreitis.net

 

Data Processors

Baked Advertising – www.baked.gr – info@baked.gr